Styl eklektyczny: swoboda w komponowaniu różnych stylów w jednym wnętrzu